Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

932

DE BOUWKUNST IN AMERIKA.

invloed van deZuid-FranschRomaansche architectuur, die hij echter geheel vrij en origineel verwerkt. Stond in Amerika tot dusver de distributie van de vertrekken geheel niet in verband met de gevelindeeling, die, overeenkomstig de klassicistische opvatting geheel gebaseerd was op indeeling volgens een assenstelsel, Richardson brengt voor het eerst verband in de uitwendige massa en de inwendige indeeling. Zijn stijl is gekenmerkt door groote rondbogen, korte zware zuilen en afwisselend rustica en vlakke bewerking.

Hoewel hij in New-York woont, kan de Amerikaansche hoofdstad op slechts één bouwwerk van Richardson bogen, n.1. de fraaie, vrijRomaansch opgevatte S t. Agneskapel. Inl865bouwt

Fig. 1052. Ingang van Aldrich Court Apartment, N. Y. j hij in Springfield, in welke

stad ook de k e r k van hem is,

het Paleis van Justitie, van ruwe steen met gladde bogen; en een jaar later te Fig. 1049. N.-Easton (Mass) het Stadhuis. Ook de Bibliotheek in N.-Easton is Richardsons werk (1884). Heel bekend is zijn Trinity-church te Boston, gebouwd in samenwerking met den architect Cambrill. Minder grootsch, maar schilderachtig van groepeering en silhouet is de Bibliotheek te Woburn (Mass).Ten slotte zij nog genoemd het Gerechtsgebouw in Pittsburg.

Leerlingen-volgers van Richardson zijn Mc Kin en White, die o. a. Madison Square Garden te New-York bouwen, en, in samenwerking met Mead, een fraai landhuis, Fig. 1051. Osborn-House. Van N' Import Qui is een prachtig portaal in Chicago bekend;

de Minnesotabank te St. Paul is van Wilcox en Johnson, de Kerk aan de

Sluiten