Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934

DE BOUWKUNST IN AMERIKA.

Fig. 1055. Woolworthgebouw te New-York.

Fig. 1056. Kantoor van de Larkin-fabriek

Madison Avenue te New-York van H. H. Robertson.

In Chicago is de architect Sullivan werkzaam, die, meer nog dan Richardson heeft bijge¬

dragen tot de vrijmaking der Amerikaansche bouwkunst van Europeesche tendenzen. Heel origineel en modern van opvatting is zijn Bankgebouw te Owatonna. Hij was de wegbereider voor den meest onafhankelijken toonaangevender! jongen architect Frank Lloyd

Wright uit Chicago, wiens invloed zich nu, omgekeerd als tot dusver, ook in Europa, en niet 't minst in ons land voelen doet.

Wright begint zijn werkzaamheid ongeveer 1900, voornamelijk met den landhuisbouw, waaraan de lange, ongebroken horizontale lijnen spreken naast uitspringende' horizontale Fig. 1054 daken, open loggia's en terrassen. In zijn geschriften toont hij, evenals bij de inrichting van de interieurs, zich een groot voorstander van de machine als hulpmiddel in de kunstnijverheid. Bekend is onder zijn zeer vele landhuizen het woonhuis in Oak Park (111., 1901) en zijn groote Larkin-fabriek te Buffalo (N.-Y.). Fig. 1056

Sluiten