is toegevoegd aan je favorieten.

Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGESTEN

VAN HET ARCHIEF

DER BISSCHOPPEN VAN UTRECHT.

1SOI. 1401 Januari 21.

De parochianen van Steenwikerwolde nemen, nadat bisschop Frederik van Blankenheim, blijkens de ingelaschte akte van 1400 November 27, wegens daarover ontstane moeilijkheden, de verhouding tusschen hunne parochiekerk en het kapittel der St. Clemenskerk te Steenwijk opnieuw geregeld heeft, verschillende verplichtingen van geestelijken en wereldlijken aard tegenover hem en genoemd kapittel op zich. (Onvolledig.)

Afschr. — Reg. n°. 2 fol. 222.

lSO«. 1401 Februari 8.

De stad Deventer erkent door het verkrijgen van zekere erfpacht door bisschop Frederic voldaan te zijn van de 4000 Deventersche ponden en 1000 guldens, waarvoor haar verpand waren de tol en de gruit te Deventer.

Zegel verloren.

Oorspr. — Gh. n°. 127. Afschr. — Reg. n°. 47 fol. 57.

1903. 1401 Februari 15.

Bisschop Frederic geeft aan de stad Deventer zijne tollen, gruit, tienden en renten te Deventer in erfpacht. (Opgenomen in eene akte van gelijke dagteekening.)

Afschr. — Ch. n°. 127.

Afschr. — Reg. n\ 47 fol. 64. ■

1904. 1401 Februari 15.

De stad Deventer erkent in erfpacht ontvangen te hebben den tol, gruit en andere rechten van den bisschop te Deventer, krachtens den hier ingelaschten brief dd. 1401 Februari 15, waarbij bisschop Frederic van Blanckenhem aan de stad Deventer in erfpacht geeft al zijne cijnsen en renten te Deventer, den tol, gruit en accijns aldaar, het bosch Weechelreholt en de tienden over de stadsmeente bij Deventer en elders, en zulks voor 200 oude Fransche schilden 'sjaars.

Zegel verloren.

Oorspr. — Ch. n°. 127.

Afschr. — Reg. n°. 47 fol. 63 vs.