Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

349

148. Twee wapens uitgekapt.

[Hier leit begraven Maria Joriisd. 't Hooft.... huisvrou van den heer Jacob Niclaesz. Duiin bailliu ende diikgraef van Schielant is gestorven op den .. October anno 16.7 oudt siinde 61 jaeren.

Hier leit begraven Jacob Niclaesz. Duiin in siin leven bailliu ende diikgraef van Schielant . . . .] (no. 17)

149. (Bovenste gedeelte afgesleten.)

dienaer des godliken wort deser stede was oudt 29 jaer en starf den 17en Junii anno 16... (Wapen uitgekapt.) (25)

150. Hier leit begraven Heer Helias van Oldenbarnevelt ridder heere in Middelharnis, raedt ende pensionaris van Rotterdam sterf den 20 July anno 1612.

(Wapen uitgekapt; gekroonde helm.) Vier kwartieren:

I. (?) II. (?)

III. lelies (Weede) IV, gekroonde leeuw.

Hier leggen begraven de kinderen van Doctor Helias van Oldenbarnevelt ende joffrou Petronella van [Grootveldt]. Johan die sterf den :. September 1602. Geertruyt, die sterf [den 19 Mey] 1604. [Petronella] die starf den 17 Augusti 1604. (no. 16)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1886 blz. 47 en 1915 blz. 213.)

151. Hier leyt begraven Willem [van] Couwenhoven in leven raet der admiraliteyt en Burgemeester deser stede obyt den

19 July met Eva Welhoeckx sijn huisvrou obyt den 6

September 1651.

(Twee wapens uitgekapt.) (no. 23)

152. Hier leit begraven Pieter Leendertz Busch in sijn leven Burgemeester deser stede Rotterdam ende starf op den 13 December anno 1606.

(Wapen uitgekapt.) (no. 22)

153. [Hier leit begraven Pieter Michielsz Dullaert (?).... is gestorven den Maert anno 161 .

Jansz. de Le ven op den 5en february int jaer

ons Heeren]. Twee wapens uitgesleten, (no. 24)

Sluiten