Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sassenheim.

446

Op de oudere zerken op het kerkhof:

6. Huygens 1834.

7. J. F. Kauderer 1836.

8. George Christiaan Zoutman kapitein ter zee Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw kommandant van het korps mariniers overl. 11 Maart 1855.

9. P. van der Sloot 18i 45.

6

10. Hier rust Vrouwe G. M. Hartingh echtgenoot van W. Verbrugge geboren 30 July 1777 overleden 15 Augustus 1863.

11. S. W. la Lau predikant alhier 18^56 — 18-^ 66.

o 3

12. Elisabeth Muntz echtgenoot van Christoffel Binkes overleden 2 Juny 1860 in den ouderdom van 66 jaren.

Christoffel Binkes overleden 20 April 1868 in den ouderdom van 76 jaren en 8 maanden.

13. Kruyff.

14. Charbon.

Ned. Herv. Kerk te Schelluinen.

De kerk is in 1900 geheel nieuw opgebouwd. De aanwezige zerken zijn toen verhuisd naar den stal van de pastorie (het zgn. kasteel Schelluinen). Daar dienen twee zerken tot ondersteuning van den tentwagen van den predikant. Een zerk ligt omgekeerd voor den uitgang van den stal.

Men leest op vorenbedoelde twee zerken: 1. Hier onder leyt verborgen 't lichaam van Gijsbertus van Doorn, die in alle getrouwicheyt in leer en leven dese kudde van Schelluyne als leeraar heeft geweyt en is in den Heere

Sluiten