Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheveningen.

448

5. Hier legt begraven den E. Godtsaligen Welgeleerden Wijnandus H. Z. Schuil in sijn leven Bedienaer des Heyl. Evangely tot Scheveningen, is saliglyck in den Heere ontslapen

op den 15 Febr. 1623 in den jare sijnes levens in sijnes

dienstes 21.

6. Hic jacet mortale quicquid R. D. L. D. M. Joannes Courtenii, dum viveret pastoris in Scheveningen, aetatis suae XXX, immortale quicquid fuit coelum tenet. obiit 12 Junii ao 1645.

7. Hier rust Dirck Philips de Krae in sijn leven XXVIII achtereenvolgende jare schepe van Schevelinge sterf den XVII Juni MDCLXXXI ende sijn huysvrou Annetje Gerrits sterf den X february MDCLXXVII.

8. Hier leyt begraven Pieter Josselet vaendrigh onder het regiment van den generael luytenant Sint Amant sterf den 2 • October 1711 out 33 jaren.

9. Hier rusten onder deze steen, / vijf kindren al volmaekt / van leên, /'t eender dragt ook 't saem / gebooren: / uit Kniertje

7

Gerbrands / kan men t hooren/anno 1719 -r^-.

lo

(Over deze geboorte raadplege men voornoemd werk van A. Frese pag. 331.)

10. Hier leidt begraven Claas Maartense de Wit schepen tot Scheveninge out sijnde 74 jaren en 12 dagen, en geregeert 25 .jaren 10 maanden en 20 dagen, en begraven den 25 January 1723.

11. Hic jacet

C. B. D. M. A. S. Ule M. P. A. nee C. nee I. D. O. M. Augusti XXIII Anno 1727. (Dit zou beteekenen: Hic jacet Carolus Bada dilectae memoriae apud suos; i 11e moriens posuit animam nee cupidus nee invitus.)

Sluiten