Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

450

5. Hier leit begraven Dries Matijsen van Schieveenoudt was ... jaren ende sterff den 8 December ao. 1612.

6. Hier rust Agatha van Essen in leeven huisvrouw van Jan Verlouw overleede den 27 february 1784 oud 36 jaaren 11 maanden 20 daagen.

7. Hier rust Anna Uyterweer overleden 30 Juny 1814 oud 65 jaar 3 m.

8. Grafplaats van Cs. van der Brugge Az.

9. Sepulture van den Heer Joan Cuperus in zijn leven predikant alhier obiit 8 Janu. 1709 en sijn huysvr. juffr. Johan na de Jongh obiit 16 April 1702.

10. Grafplaats der familie Mispelblom Beyer.

11. (Voor no. 10 tegen een pilaar.) Grafplaats der familie Mispelblom Beyer.

(Wapen: een leeuw met een zwaard in de voorklauwen; helmteeken de leeuw uitkomende.)

Mr. Jacobus Mispelblom Beyer heer van Zuid Scharwoude burgemeester en oud raad van Schiedam overleden 8 Juny 1757.

Hendrik David Mispelblom Beyer kolonel der cavalerie overleden te Rotterdam 29 Augustus 1776.

Jan Jacob Mispelblom Beyer heer van Zuid Scharwoude raad en regeerend schepen van Schiedam overleden 6 July 1810.

Theodorus Martinus Mispelblom Beyer overleden te Leiden 24 December 1818.

Jan Jaco.b Hendrik Mispelblom Beyer overleden te Overschie 20 September 1821.

12. Hier leit begraven Pieter Jochemse van der Meer sterf den VI1I1 april 1617 ende Geret Toniszoon van Bredae sterf den 22 Augusti int jare anno 1625 ende sijn huisvrouw Brechgen Cornelis Onna'sdr. sterf den (Een merk.)

Sluiten