Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipluiden.

463

Het maandblad Ned. Leeuw 1884 blz. 24 vermeldt nog drie grafschriften, welke ik niet zag, nl:

51. Teunis Jacobsz. van Vliet, anno 1651.

52. Cornelis van der Coq, 1662.

53. Simon Andriesz. van Alphen 1697. Buiten de kerk ligt een zerk, waarop:

54. Mr. Adriaan Bachman heer van Schipluiden en Hodenpijl, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw geb. te 's Gravenhage den 11 Augustus 1755 overl. aldaar den 18 April 1846 en deszelfs zuster Sabina Henrica mede geb. te 's Gravenhage den 13 Junij 1759 overl. aldaar den 4 Januari 1837.

Op een heerenbank uit 1662 ziet men een wapen onder een veelpaarlige kroon: op goud een naar rechts gewende meermin met twee stokken in de handen; in den schildvoet twee verlaagde dwarsbalken (Bachman?).

Op een koperen boog over den ingang naar den preekstoel (den tuin) ziet men het wapen Schipluiden.

Op een koperen kroon zijn vier schildjes in kleuren: I. Het wapen Van Dorp; II. het wapen Van Hodenpijl (op rood twee gouden schuinbalken); III. het wapen van Schipluiden; IV. Dit schenkt de jeugt uit drie geweste/Voor haar zij deugt en vreugt ten beste/Schipluiden, Dorp en Hodenpijl.

Tegenover den preekstoel, achter het orgel, bevindt zich een monument, waarop:

CDIDCCLXXXVIII Den WelEdle gebooren heer WilhelmHendrik van Steenberch, in leven heer van Schipluyden, Hodenpijl, St. Maartensregt, Dorp en Keenenburg, oud raad van politie, crimineele en civiele justitie der colonie Surinaamen, gebooren te Venlo den 19 April 1725, overleden op den huise Keenenburg den 8 Dec. 1788.

Sluiten