Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

VII. Verwante geslachten.

NARDUS VAN DAALEN was geboren *) uit het, den 14 Mei 1783 gesloten, huwelijk 2) van Willem Vollenhoven (ged. Amsterdam 23 Nov. 1755 3), overl. aldaar 25 Febr. 1786) en Alida (Alijda) Maria Wolters (geb. Amsterdam 26 Mei 1749, overl. Wageningen 10 Oct. 1821).

De ouders van Willem, zooeven genoemd, waren IJsbrand Vollenhoven en Neeltje van de Haar. Hun huwelijk had 23 December 1736 te Amsterdam plaats.4) B).

6)

WAGNER. (blz. 35).

Uit het huwelijk van BERTHA LOUISA VAN DAALEN en REINHARD WILLEM GEORG BRUNO RICHARD WAONER zijn gesproten:

1. ELLEN AMÉLIE WAGNER.

2. LOUISE WAGNER.

Reinhard Wagner voornoemd, is gesproten uit het te Arnhem 1 Mei 1894 gesloten, huwelijk van Carl Selmar Georg Wagner (geb. Leipzig 6 Mei 1867)

1) (Gedoopt:) den 12 April 1784 (door) Ds. Calkoen.

Neeltje — de Vad(er) Willem Vollenhoven — de Moed(er) Alijda Maria Wolters — de Get(uigen) IJsbrand Vollenhoven en Josina van den Heuvel, geb. Vollenhoven. Doopregister Amstelkerk Amsterdam.

2) Acte verleent om te Zutphen te trouwen.

den 24 April 1783: Willem Vollenhoven op de Utregsestraat (en) Alijda Maria Wolters te Zutphen, zijn alhier op acte van G. Bruiner Predikant te Zutphen, ingetekend. Ver-

soekende hare drie Sondaagse uijtroepingen, enz. Deze gebode gaan voorts Kerk.

Huw. Inteekening Register Amsterdam.

s) (Gedoopt:) 1755. Sondaghavond den 23 November (door) Ds. van Muijden. Willem — Vader: IJsbrand Vollenhoven — Moeder: Neeltje van de Haar — Getuigen: Serrevaas van Dalen (en) Aaltje Vollenhoven. Doopregister Westerkerk Amsterdam.

4) (Ingeteekend:) Donderdag Namiddag den 6 December 1736. Compareerden alsvooren IJsbrant Vollenhoven, van Loenen, oud 25 jaar, op den Cingel, geasst met sijn vader Cornelis Vollenhoven, en Neeltje van de Haar, van Am(sterdam) oud 20 jaar fh de Blomst. geasst met haar vader Cornelis van de Haar — Versoekende hare drie Sondaagsche uitroepingen enz. w.g. IJsbrant Vollenhoven, Neeltje van de Haar. Kerk. Huw. Inteekening Register.

°) (Getrouwd:) 1736. Sondag 23 December te 12 uuren (door) Ds. Hollebeek — IJsbrand Vollenhoven (en) Neeltje van der Haar. Trouwregister Nieuwe Kerk Amsterdam.

6) Neeltje Vollenhoven had een broeder Gerrit IJsbrand Vollenhoven ged. Amsterdam 28 Aug. 1785. Getuigen waren: Alijda ter Hulsen, wed. van Gerrit Woltersen en haar zoon Hendrik Jurriaan Wolters.

Sluiten