Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

vondelmuseum

Prenten en tee kening en betreffende Amsterdam.

204. Stadhuis. De brand van het oude Amsterdamsche Stadhuis.

Kopergravure. j. de baen sculps.

205. Stadhuis. Gravure van den Dam te Amsterdam, exc. C. Valk,

waarop het nieuwgebouwde Stadhuis en de Nieuwe Kerk met den nooit volbouwden toren, waaronder een gedicht van j. HEYBLOCQ, aanvangend:

Hier toont de stad op 't schoonst haer toorn en kerksieraad, Herboren uyt de brand, en 't Rechthuys van de Staet.

206. Stadhuis. Afbeeldinge van het Uytstekend Raadhuijs tot

Amsteldam, van vooren aan te zien, geordineert door den zeer beroemden archirect d'Heer lAC VAN Campen, Ridder. Uitgegeven door Nic. Visser met octroy van de . . Stat. Gen. De stoffatie van buiten geinventeert en geëtst door L. Scherm.

Hierbij op dezelfde grootte en in gelijke uitvoering de achter- en zuidzijde.

207. Nieuwe Kerk. Interieur, meer van rechts gezien. Teekening

in kleuren door G. lamberts naar een schets van H. Schouten.

208. Nieuwe Kerk. Interieur, meer van links gezien. Teekening

in kleuren door j. M. A. Rieke.

209. Nieuwe Kerk. Interieur nog meer van links gezien. Teekening

in kleuren door joh. jelgerhuis.

210. Beurs. Bursa Amsterodamensis. j. C. visscher fecit A°. 1612.

Links in een schild het vers van P. C. HOOFT:

Godinnen slibberglad des Aemstels, die de voet

Van dit swaerlyvich werck belickt, wilt u niet belgen

Dat ghy benauwder speelt met uw swierende vloedt, Hier, daerse keelen vyf met cunst gemetst verswelgen.

De burse ryster, tot ontfang der volcken vremdt Vande langarmde zee den vader aller meeren,

En van uw maechschap, dat aen 's werelds bodem swemt,. . Gesonden om uytheemsch uw schulpen te stofferen.

Prenten met betrekking tot VondeFs gedichten.

211. Beurs — Aen de — van Amsterdam. Gravure door S. Savry,

Anno 1643.

In het midden Vondel's gedicht, met de bekende aanvangsregels:

Doorluchtigh koopslot, meesterstuck Van Keizer, die ons koopgeluck

Aen uw gerief zoo dier verplichte. Hierbij de zelfde prent met opgeplakt vers.

Sluiten