Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

veel aanvallers tegelijk het hoofd te bieden. Hij ontruimt Milaan. Maar dan breekt ook in Venetië de opstand uit. Radetzky handhaaft zich in den beroemden vestingvierhoek rondom Mantua en Verona. Met meesterlijke taktiek redde bij zijn leger uit de moeilijkheden. Voet voor voet trok hij terug op Verona, met taaien moed zich verdedigend, totdat er versterking uit Oostenrijk zou zijn aangekomen. Dan opeens gaat hij tot den aanval over, verslaat^ Karei Albert in 1848 bij Custozza, herovert Milaan en behaalt in 1849 een tweede overwinning bij N o v a r a. Radetzky was weer meester van NoordItalië. Karei Albert deed afstand van de regeering. Victor E m a-

Gaëta.

n u e 1 II, 1849—1878, volgde op. Bij den vrede werd de oude toestand hersteld.

Het eenige onmiddellijk resultaat van de revolutie in Noord-Italië was, dat Sardinië zijn constitutie behield.

De Kerkelijke Staat. Toen Pi us IX, 1846—1878, de regeering over zijn koninkrijk in 1846 aanvaardde, voerde hij een adviseerende vertegenwoordiging in, wat hem van conservatieve zijde den scheldnaam „de Jacobijn" bezorgde. Metternich was zeer tegen den Paus ingenomen. De Vrijmetselarij hield de agitatie voor de eenheid van Italië gaande en is mede verantwoordelijk voor de revolutie van 1848. Onder den indruk van de gebeurtenissen in Frankrijk kondigde de Paus voorzichtigheidshalve een nieuwe grondwet af, waarbij twee

Sluiten