Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175

begreep als je eens éénmaal jezelf wou overtreffen en die

drempel overschrijden ....

De vr.: Welke drempel moet ik nu weer over ? Ik heb er genoeg van. Ik wil weer mezelf worden. Ik wil weer leven leven. Het is mogelijk, dat ik van je gehouden heb. en misschien nog wel hou, maar zóó blijft het toch allemaal theorie. Denk je, dat dit ooit tot een einde komt? Als we veertig jaar zijnpraten we nog. Dank je wel, daarvoor is mijn leven me te lief. Dem.: O, jouw leven is je te lief... en het mijne dan? De vr.: Leef jij zooals je zelf wilt. Daar heb jij mij niet voor noodig. Ben ik iets anders als een last, als een blok aan je been, als een ergernis, een mensch, dat je toch niet begrijpt. Heusch, al je mooie woorden zijn paarlen voor de zwijnen. Ik luister niet eens meer, zes maanden heb ik naar je geluisterd en het heeft ons niets anders als ruzie en ellende gebracht. De m.: Heeft het je niet bewust gemaakt? De vr. : Dat was ik ook geworden zonder dat, en dan op mijn manier. Dan wist ik tenminste wat ik was. Nu weet ik alleen wat j-ij van me denkt. Ik ben nog jong. laat me gaan....

Dem.: Lieveling o lieveling, als je dan toch maar eens éénmaal begreep, dat de zin in al die woorden alléén is, dat ik je

hetheb krankzinnig, zinneloos, eindeloos

De vr.: Dat kan je ook in minder woorden zeggen. Heusch. ik heb de ondervinding, dat menschen, die er zooveel over praten, het minste weten wat eigenlijk liefde.is. Leef prettig met elkaar", ben enkel prettig ding, dat je elkaar aandoet is meer waard dan al dit nutteloos gepraat.

De m. ï Liefste... je hebt immers gëlfjk. O, als je het maar zegt, als je het maar uitspreekt. Wat heb je dat mooi gezegd, en hoe kan het ook anders? Ben jij niet een vróuw, die alles volkomen zuiver weet en is, wat wij mannen maar heel onvtfu komen kunnen formuleeren ? Liefste, laat het weer zijn als straks

De vr.: (afwerend) Ja.... laat me nu maar .... je hebt mii immers niet noodig ? Ik ben toch immers maar een redeloos wezen, dat van al jouw mooie woorden niks begrijpt. Alles wat je zegt vernedert me en kleineert me. Zoodat ik mezelf ook al als iets verachtelijks en minderwaardigs ga voelen. Dank

huis " " Cn ik heb het koud' Ik 93 naar

De m.: Liefste wat ga je doen ?

Sluiten