Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

'er praten over een beetje innerlijke dingen. Voorloos pig was*i niet genoeg meester van de situatie: hij kon niet zitten zooals*i wou — hij zou zich eerst nog maar weer in z'n droomstof gaan verdiepen.

Eens kwam Oom opgewonden thuis, 't Was tegen etenstijd; onder de maaltijd begon hij opgetogen te vertellen. Hij werd al lang gewaardeerd door de beste geesten op andere planeten, dat wist hij zoo zeker als dat twee maal twee vier was, door zijn ingestekUzijn op de interplanetaire hoogere geestesstroomingen; maar hem gewerd nu ook hulde hier op aarde. Niet van de menschj es natuurlijk — die konden krachtens hun geringe breincapaciteit, zooals wel voor de hand lag, niets van hem op prijs stellen; hulde van die zijde zou, wel overdacht, geen compliment zijn voor zijn vermogens — maar de natuur begon hem eer te be* toonen. Was het vandaag kostelijk weer? Geen sprake van: de schoone elementen maakten vandaag geza* menlijk hun opwachting bij hem. Hij had ze laten sa* menkomen, ze zich laten opstellen en zich voordoen tot op hun mooist, en had dan, langs het strand voort* gaande, hun huldiging in ontvangst genomen. De hem majesteitelijk geserveerde uitgezochte schijn van zon, zoelheid van wind, warmheid van zand, lauwheid van water, had hij minzaam tot zich toegelaten; de eigen* lijke hoogererangs geestdrift was hem van de zéé te beurt gevallen. Het volk der golven had hem toege* juicht langs heel de weg die hij voortschreed: in lange rijen in opeenvolging waren ze opgedrongen, in gelede* ren achter elkaar om hem te zien en hem te huldigen.

Sluiten