is toegevoegd aan je favorieten.

Onze Vrije Universiteit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seminarie, een schepping van Groens vriend, J. A. Wormser. Deze instelling belichaamde op beperkte schaal reeds de gedachte, die later in de Vrije Universiteit breeder ontwikkeld zou worden, om n.1. Academie tegenover Academie te stellen. Naast Da Costa, Schwartz en Teding van Berkhout, waren daaraan ook de Afgescheiden predikanten Brummelkamp en Van Raalte tot docenten benoemd, terwijl Mackay en Elout zich het curatorschap lieten welgevallen. Maar teen op één der menigvuldige voorbereidende docentenvergaderingen, voor de zooveelste maal, de. kerkelijke kwestie ter sprake kwam, en Brummelkamp onverholen zijn standpunt deed uitkomen, sprong de samenwerking af en mislukte deze Stichting. Wel kwam er een Schotsch Seminarie, waaraan ook Da Costa onderwijs gaf, tot opleiding van zendelingen, maar wie predikant wilde worden in de Nederlandsch Hervormde Kerk bleef naar de Rijksacademiën gaan, terwijl dé Christelijke Gereformeerde Kerk in 1854 haar eigen Theologische School te Kampen stichtte.

Maar in datzelfde jaar schreef Wormser, voor de Vereeniging ter handhaving en

7