Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKSVERVANGING

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTORMAGNIFICUS Dr. A. J. WENSINCK, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOOR DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 1 NOVEMBER 1927, DES NAMIDDAGS TE 4 URE DOOR

GERARD EDUARD LANGEMEIJER

GEBOREN TE DIEREN.

MCMXXVII IjiXZ N.V. DORSMAN & ODÉ'S BOEKHANDËi/eN DRUKKERIJ VLAARDINGEN.

Sluiten