Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

naculars of Sanskrit affinity: Sindhi, Gujarati, Panjabi, Hindi, Bangali, Oriya, Mardtbi.

As regards the gender of nouns, zegt Hoernle (1880: 184 v.) in het algemeen, Eastern Hindi occupies an intermediate position. The Marathi and Gujarati have preserved the three genders of the Sanskrit and Prakrit. Again Bangali and Oriya distinguish no gender at all. But Eastern Hindi has at least two genders, masc. and fem. Generally speaking it agrees in that respect with Western Hindi, Panjabi, Sindhi and Naipali.

Toch zijn in Voor-Indië de linguistiese feiten der nominale groepering veel ingewikkelder dan deze aanhaling uit Hoernle laat vermoeden. Ook wanneer we alleen de hoofdtalen nemen is hun aantal veel groter. Een vluchtige blik in Grierson's werkje The linguistic Survey of India and the Census of 1911 kan hiervan reeds overtuigen. Bij het algemeen overzicht der indo-ariese talen (19196: 30—53) worden meer dan 400 talen en dialekten opgesomd. In de samenvattende Appendix I (ib.: 68—70) worden de indo-ariese talen, afgezien van de 'Dardic or Piéacha Branch", in drie 'sub-branch' en vijf groepen verdeeld. Hiervan omvat

A. de 'Outer Sub-Branch' drie groepen, waartoe acht hoofdtalen behoren: I. Noordwestelike groep: 1. Lahnda of West-Panjabï, 2. Sindhi; II. Zuidelike groep: 3. Marathï, 4. Singhalees; III. Oostelike groep: 5. Oriya, 6. Bihari,

7. Bengali, 8. Assamees.

B. De 'Mediate Sub-Branch' is gelijk aan het Oost-Hindï.

C. Tot de 'Inner Sub-Branch' behoren wederom twee groepen met negen talen: I. Centrale groep: 1. West-Hindï, 2. Panjabi, 3. Gujarati, 4. Bhüï, 5. Khandëéï, 6. Rajasthanï; II. Pahari-groep: 7. Oost-Paharï. Khas-kura of Naipali,

8. Centraal-Paharï, 9. West-Paharï.

Deze verdeling beantwoordt evenwel niet geheel en al aan de indeling van het grote verzamelwerk Linguistic Survey of India, die wij verder zullen volgen bij de vennelding van de voornaamste biezonderheden uit de voor-indiese talen. Voor zover het genus nog alleen pronominaal tot uiting komt, zullen wij veel stilzwijgend voorbij-

Sluiten