Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Min(ah). = Minahassiseh Min. t. = Minahassische talen Minangk. = Minangkabausch Ml. = Maleisch

Moli. = Molio'asch (Morisch dialect) Mol. Ml. = Moluksch Maleisch Molo. = Molongkoeniseh (Morisch

dialect) Mong. = Mongondowsch Mor. = Morisch MP. = Maleisch-Polynesisch MZG-=Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendeling-Genootschap •

N. = Noehasch (Morisch dialect)

Nap. = Napoesch

Ned. a= Nederlandsch

Negr. e= Negrito

Ngadj. "= Ngadjoeseh

Niass. = Niassisch

nm. = naam

Oe. Oe. = Oeloe Oewoi (Morisch dialect)

O J. = Oud-Javaansch onbep. = onbepaald oorspr. = oorspronkelijk O.T. = Bijbelsch Leesboek in het Morisch (Oud Testament) (nog niet in druk verschenen) P. — Padoësch (Morisch dialect) p. == persoon Pamp. = Pampanga Pang. = Pangasinan Par. = Parigisch pers. = persoon (lijk) pl. = pluralis

PmB. = Poe 'oembotosch (dialect van

het Bare'e) Ponos. = Ponosakansch pron. pers. = pronomen personale,

pronomina personalia

pron. poss.= pronomen possessivum,

pronomina possessiva pr. t. = priestertaai R. = Eoda(seh) (Beteleme) (Morisch

dialect)

S. = Sampalowo (sch) (Morisch dialect)

Sa'd. = Sa'dansch Sang. = Sangireesch Sd. = Soendasch Sg. = Sangireesch Sig. = Sigisch Soemb. = Soembasch spec. = speciaal Spr. = Spraakkunst srt. = soort st. = stam subst. = substantief s. v. = sub voce syn. = synoniem T. = Tinompo(sch) Tag. = Tagalog

ïamb. = Tambee (Morisch dialect) TBG. = Tijdschrift van het (Kon.) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Tbl. = Tomboelce'sch Tob. = Tobasch Tomb. = Tomboeloe'sch Tond. = Tondanosch Tons. = Tonsea 'sch Tor. = Toradjaseh(e), of: De Bare'e| sprekende Toradja's van MiddenCelebes, door Dr. N. Adriani en Dr. Alb. C. Kruyt (met I, II of III) tr., trans. = transitief Ttb. = Tontemboansch Ttb. Spr. — Hoofdstukken uit de Spraakkunst van het Tontemboansch, door N. Adriani en M. L. I Adriani, geb. Gunning

Sluiten