Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

Hoeveel gemeentegrond is er na 1900 verkocht? H.A.

B „ „ „ verpacht? „

Zijn er groote ontginningsbedrijven op gesticht?

Hoeveel en hoe groot?

Hebben boeren of arbeiders ter plaatse veel gekocht of gepacht ter uitbreiding van eigen bedrijf? Hoeveel?

Heeft Uwe gemeente voor eigen rekening ontgonnen of beboscht?

Is door Uwe gemeente iets gedaan, voor wegenaanleg, waterlossing enz. ten behoeve van ontginning?

Hoeveel is van de woeste gronden, die in 1900 nog gemeenteeigendom waren, ontgonnen tot

H.A.

bouwland?

grasland?

bosch?

Hoeveel woeste grond is in Uwe gemeente niet gemeenteeigendom? H.A.

Kunt U adressen opgeven uit Uwe omgeving, waar ik om inlichtingen over dit onderwerp zou kunnen aankloppen?

Verder verneem ik gaarne zooveel mogelijk toelichtingen en bijzonderheden b.v. over den prijs van verkochte en verpachte gronden, kwaliteit, wijze van ontginning, resultaten enz. en alle verdere gegevens omtrent de gemeentegronden.

Opmerking: Deze vragenlijst was vergezeld van een schrijven, dat de bedoeling der vragen nader toelichtte.

Sluiten