Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

HOLLANDSCHE EXPANSIE

IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW EN HAAR WEERSPIEGELING IN DE HEDENDAAGSCHE NEDERLANDSCHE DIALECTEN

PROEVE EENER HISTORISCH-DIALECTGEOGRAPHISCHE SYNTHESE

DOOR

Dr. G. G. KLOEKE

MET EEN KAART

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NIJHOFF 1927

Sluiten