Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROELSTRA

ALS FRIES DICHTER

VERZEN EN LIEDEREN VERTAALD E N TOEGELICHT DOOR

J. B. SCHEPERS

1925

N.V. BOEKHANDEL EN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „ONTWIKKELING" - KEIZERSGR. 376 - AMSTERDAM

Sluiten