Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGINSELEN en ONTWIKKELING VAN DE INTERPUNCTIE, IN 'T BIEZONDER in de NEDERLANDEN

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RJJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT, NA MACHTIGING VAN DEN RECTORMAGNIFICUS DR.J.PH. SUYL1NG, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, TEGEN DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 15 JANUARI 1926, 'S NAMIDDAGS TE 3 UUR, DOOR

johanna greidanus

GEBOREN TE GROENLO

VONK & Co. — 192$ — ZEIST