is toegevoegd aan uw favorieten.

Standaardcatalogus van het R.K. Centraal bureau voor lectuur Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

OORSPRONKELIJKE WERKEN

ASTAES (C).

Uit Moeders Jeugd, het eenige boek dat wij van Astaes kennen. Het is misschien te mooi, dit verhaal uit Vlaanderen, waarin alle menschen edel, eenvoudig en godsdienstig zijn. Een tikje schaduw zou geen kwaad hebben gedaan.

AVERMAETE (Roger) ^ vt,^*^jjJ£± J 4*. W • C O

Een voorbeeldige Vrouw, die het haar man met de haar ijver voor zijn ziel moeielijk maakt. Ynr»r rifoffJT' lr-rrr - - -titelt* £ -jft *^t*-f-n^iu^.f*

B. B. (Louise) zie Nagel (L. van) BACKER (Frans de) Geb. 1891.

Hef Dochterken van Rubens. Een kleermaker in het bezit van een echten Rubens krijgt daardoor zijn bijnaam en zijn rijkdom. Dochtertje wordt deftig opgevoed. Het leven der zinnen ontwaakt een beetje, ze leest. Verlaine en LouisPhilippe, wandelt met een Duitschèr. Oorlog komt, haar Duitscher moet soldaat worden, haar vader sterft, zij staat alleen in de wereld. Voor volwassenen geen aanmerking; alleen: een voorstelling van den aflaat is onjuist.

BADEUX (Mia)

Onder deze schuilnaam schreef een jongedame De Freule van den Dennenhof. een rein verhaal van gedwarsboomde liefde.

BAEKELMANS (Lode) Geb. 1879). Hij schreef een twaalftal romans en novellen.

Waarvan De Doolaar en de Weidsche Stad, De Zonnekloppers, Dwaze Tronies, Dolle Lijkreden, De waard uit den Bloeienden Eglantier stuitend zijn door rauw realisme en gezochte platheden: de matrozen en hun „Venusdierkens". Zijn letterkundig beste roman is Tïlle, het verhaal van den zedelijken ondergang van een meisje. Het realisme is hier wat meer binnen de perken gehouden. Zoo ook in Idealisten en in de humoreske van den buitenman, die in de stad komt rentenieren maar voor den mal wordt gehouden; Mijnheer Snepvangers. Zijn bundels schetsen: Menschen — Hef gemoedelijk Leven — Vacantiekrabbels vragen geringer voorbehoud.

BAART (Clovis)

Van dezen Gentenaar is bekend Hef tweede leven van Wieske Vegt (1922), dat een stevige afkeuring verdient om zedelijke overwegingen.

BAKHOVEN-MICHELS (M.) Geboren in 1869 schrijft onder het psd, Johanna van Breevoort. Van zeer eenvoudige afkomst < wist zij zich van dienstbare op te werken tot een schrijfster, die vooral in christelijke protestantsche kringen belangstelling vindt •en veel gelezen wordt.