is toegevoegd aan uw favorieten.

St.-Bonifatiusboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eenige vage berichten, hier en daar verspreid. Geen abtenlijst, .geen beknopte kroniek stond ons ten dienste (4). Slechts enkele gegevens konden wij opsporen om de volgende kleine bijdrage te leveren over de vereering van den H. Bonifatius in de Bernardijnen- of Cisterciënserabdij van Klaarkamp.

Volgens de overlevering, opgeteekend in de zestiende-eeuwsche kroniek van Bloemkamp bij Bolsward (5), dochterklooster van Klaarkamp, kwamen de eerste Klaarkampermonniken uit Clairvaux, de abdij van den H. Bernardus. Te voren waren op eene andere plaats in Friesland pogingen gedaan tot eene stichting, die niet slaagden. Eene nederzetting te Rinsumageest gelukte naar wensch, 1165.

De abt van Clairvaux plaatste aan het hoofd der abdij Eiso, een geboren Fries. Hij was op verzoek van den vaderabt van Clairvaux met nog enkele monniken gekomen uit de abdij Riddagshausen bij Brunswijk, want de abdij van Clairvaux telde geen Friezen onder haar kloosterlingen. Reeds de H. Bernardus stelde bij de kloosterstichtingen, om ze des te beter te doen gedijen, personen aan het hoofd uit het land en de streek zelf, bekend met de taal en gewoonten. De Zuid-Nederlandsche stichtingen Cambron, Duinen, Villers en Aulne toonen dit duidelijk aan. Dit voorbeeld volgde men dus ook bij Klaarkamps' stichting. Spoedig klom het aantal der bewoners van de nieuwe abdij. De roep van het heilig leven der monniken, vooral van de eerste abten den Zaligen Eiso en den Zaligen Gerbrand, deed vele vurige Friezen besluiten zich in het

93