is toegevoegd aan uw favorieten.

St.-Bonifatiusboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster van Klaarkamp te begeven (6). De vrouwen bleven niet achter. Daar de orde geen dubbelkloosters dulde, zooals de Benedictijnen en Norbertijnen, stichtten de eerste abten van Klaarkamp voor haar de kloosters O. L. V. van Sion en O. L. V. van Nazareth. Het eerste, opgericht vóór 1190, was gelegen in Oostdongeradeel, ten Z. W. van Nyawier. Het andere, Nazareth of Genezareth, kwam als dochterklooster van Sion tot stand in 1190 of 1191 in Ferwerderadeel, ten Z. van de Hallumerkerkbuurt (7). Beide 'kloosters stonden onder toezicht van den abt van Klaarkamp, die een of meer zijner monniken met de geestelijke leiding belastte. Het spreekt van zelf, dat deze Friesche monniken en nonnen de vereering van den H. Bonifatius, den gevierden patroon van hun land, in het klooster hebben ingevoerd en voorgestaan. Het zal hun dan ook aan het hart gegaan zijn, dat zij in hunne kerkelijke getijden en in hunne liturgische gezangen het feest van den heilige niet konden vieren met een officie ter zijner eer. Zij moesten zich de eerste jaren alleen vergenoegen met het aanhooren van het elogium uit het Kalendarium Cisterciense, dat de invitator op de vigilie van het feest van den H. Bonifatius na de primen in de kapittelzaal zong (8). De stichters hadden een afschrift volgens het manuscript-type van Citeaux, voor heel de orde verplichtend, uit Clairvaux naar Klaarkamp meegebracht. De invitator kondigde aldus het feest van den heilige aan: „Item (Passio) sancti bonifacii episcopi qui de britanniis veniens et fidem christi

94'