is toegevoegd aan uw favorieten.

St.-Bonifatiusboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gentibus evangelizans cum maximam multitudinem in Frisia Christiane religione subjugasset: novissime gladio peremptus martyrium consummavit cum eobano et aliis servis dei" (9).

Toch geven enkele feiten het bewijs, dat toen reeds de feestdag van Sint Bonifatius niet ongemerkt in de abdij voorbijging. De vrijgevigheid der drie Friesche gebroeders, de priesters Thetardus, Herderardus, de leek Siboldus, die al hun bezit aan Klaarkamp afstonden, deed de abdij O. L. V. van Bloemkamp bij Bolsward, de tweede abdij der Schiermonniken in Friesland, verrijzen. De drie gebroeders vroegen en verkregen het ordeskleed in Klaarkamp. De Kroniek van Bloemkamp vermeldt dit feit aldus: Anno restauratae per Christum salutis MCXCI nonis Junii, sive ipso festo divi Bonifacii sociorumque ejus, de licentia reverendissimi domini Balduini XXIX episcopi Trajectensis inchoata et fundata est structura abbatiae Floridi Campi(io). Met bijzonderen nadruk wordt de gedenkwaardige dag der stichting, door Klaarkamp, op St. Bonifatiusdag aangestipt. Waarschijnlijk had men dezen dag, den bijzonderen Frieschen feestdag, uitgekozen. Te meer wordt men in die meening versterkt, omdat het volgende jaar de abdij Klaarkamp wederom op St. Bonifatiusdag een nieuwen zwerm uitzond naar Aduard. Hier stichtte zij de abdij, de koningin van het Noorden „Beata Maria ad Sanctum Bernardum". De kroniek der abdij van Aduard begint aldus: Anno Domini 1192 nonis Junii, ipso videlicet Sancti Bonifacii episcopi et martyris sociorumque ejus die,

95