is toegevoegd aan je favorieten.

Grensbal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wedstrijdbepalingen voor het Greösbalspel.

Deelnemers.

Iedere wedstrijd behoort gespeeld te worden' door 6 spelers aan elke zijde.

De spelers moeten van elkaar te onderscheiden zijn door een duidelijk op doek gedrukt volgnummer (i, 2, 3, 4, 5, 6), dat zij op de borst moeten dragen. Zij ontvangen dit nummer vóór den wedstrijd van den scheidsrechter, en geven het hem na afloop weer terug.

Valt één der spelers gedurende het spel door een ongeval uit, dan moet de scheidsrechter toestaan, dat een ander speler invalt.

Terrein.

Het terrein behoort ioo M. lang en 50 M. breed te zijn.

Op dit terrein is met kalklijnen een werpterrein afgebakend, dat 80 M. lang en 30 M. breed is, en een vorm heeft als nevenstaande teekening aangeeft.

De schuine lijnen heetenzijgtensen, de korte

doellijnen. xpji r