is toegevoegd aan je favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude tekst.

E. 3. En cas de besoin, la voie télégraphique est employée pour les Communications relatieves a 1'exécution du service télépho¬

nique.

Dit artikel onderging geen wijziging.

Nieuwe tekst.

Section I.

§ 3 En cas de besoin, la voie télé¬

graphique est employée pour les Perception

commumcauons reiaueves a i execution du service téléphonique.

Section I. § 3. Tarifs.

des taxes. Section K. § 1. (1) & (2).

Tariis. Perception des taxes. Oude tekst. Nieuwe tekst.'

Section K,

G. 1. Les taxes sont fixés par § 1. (1) L'unité de taxe, pour chaunité de conversation. que relation, est celle afférente a

une conversation privée ordinaire d'une durée de trois minutes échangée pendant Ia période de fort trafic.

(2) Le montant de l'unité de taxe est déterminé par voie d'arrangement entre les Administrations intéressées sur la base du franc ' (voir art. 24).

Het nieuwe artikel geeft een definitie van het begrip „unité de taxe" (takseenheid). Deze definitie is noodig, omdat het Reglement andere tarieven in de takseenheid uitdrukt (bijv. van abonnementsgesprekken, Section H, § 1, (4). De redactie van Lissabon moest worden gewijzigd omdat: 1°. de periodes van 3 minuten niet meer ondeelbare gesprekseenheden vormen (Section L, § 1, (2), blz. 41.) en 2°. de tarieven in de uren met druk verkeer kunnen verschillen van die in de uren met gering verkeer. Het bedrag van de takseenheid wordt steeds tusschen de betrokken Administraties bij onderlinge overeenkomst vastgesteld. Een artikel waarin bepaalde eind- en transittaksen voor de gesprekken zijn vastgesteld, zooals in art. 26 voor den telegraafdienst is geschied, ontbreekt nog, omdat men op de Telegraafconferentie te Parijs daaromtrent niet tot overeenstemming kon geraken. Het reglement geeft in de volgende paragrafen voor de telefoontaksen niet anders dan enkele zéér algemeene regelen.

35

35