is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude tekst. Nieuwe tekst. Section S.

(5) Le Comité consultatif interna- § 1. (5) & (6). tional correspond directement avec Section Ti toutes les Administrations qui

participent a ses travaux.

(6) II communiqué tous les avis qu'il émet au Bureau international qui les publie dans le Journal télégraphique.

Het C.C.I. is een adviseerend lichaam. Het neemt in studie alle belangrijke onderwerpen, zoowel de exploitatie als de techniek betreffende, van de telefonie op groote afstanden. De conclusies van hare studies vat zij samen in „Avis", die de Administraties op grond van het bepaalde in Section A, § 2, (2), zooveel mogelijk dienen op te volgen, en welke gepubliceerd worden in het Journal télégraphique. Het comité kan over bepaalde vraagstukken „avis" geven, zoowel op eigen initiatief, als op verzoek van één of meer Administraties.

Elke Administratie kan een of meer gedelegeerden aanwijzen, die de vergaderingen van het C.C.L bijwonen. De kosten worden onderling verdeeld; voor die verdeeling volgt men dezelfde regelen als in art. 84 van het LR. voor de kosten van het Internationaal Bureel te Bern is voorgeschreven. Het bureau van het C.C.I. is voorloopig te Parijs gevestigd. Voor den telegraafdienst werd een gelijksoortig Comité ingesteld, dat op ongeveer gelijke wijze zal werken, doch waarvan de zetel te Berlijn is gevestigd. Op ondergeschikte punten is er eenig verschil, bijv. ten aanzien van de bekendmaking van de „Avis", waarvan de opneming in het Journal télégraphique voor den telegraafdienst niet is voorgeschreven.

Oude tekst.

P.Dispositions générales.

Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations du présent chapitre et qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service téléphonique.

Nieuwe tekst.

Dispositions générales. Section T.

Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations de ce Chapitre et qui' se rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service téléphonique.

75

75