is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIRATEN

trIX\J\ 1 JUIN

(fragment)

DIJ 'nkruistocht op de stille oceaan. A-Waar schepen en orkanen schaarsch zijn. gaan Dagen voorbij zonder andre ontroering. Dan bij klaarlichten dag volbrachte ontvoering Van watervoorraad en een blanke vrouw; Als elk zijn dorst naar liefde heeft verzadigd, Wordt zij ten lest, grootmoedig begenadigd, Retour gezonden in een ranke prauw. Daarna bevredigt hun de oneindigheid Zee en azuur, wetend van uur nog tijd. Vertrouwlijk met de vaste winden reeglen De zeilen zichzelve, eenige mannen keeglen Met bekkeneelen op het achterdek. Sommigen spelen, op éen of ander wapen, Met hun leven, of kaart, andren drinken en slapen Om beurten. Ordelievenden maken bestek Van de laatstleden verslagen slachtoffers. Heimweelijders woelen onder in hun koffers Naar 'n oude brief of éen vergeeld portret, Mompelend als gedompeld in gebed, Of razende door hun demon bezeten. Elk spoor van het verleden is vergeten Zoodra ze een zeil of rookkolom ontdekken, Dan staan zij hunkrend op hun donkre dekken, Gewapend met kromsabel en enterbijl, En weten schepen slapende onder zeil, Met een geestdriftige begroeting te wekken. Een hooggaand schot gelast hen bij te draaien,

221