is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK HEB U LffiF

IK heb u Hef, gij zult gelukkig zijn! Zoo fluister ik, alleen, in staag herhalen, En door mijn denken komt met vlagen dwalen Van liefdes volkslied het oeroud refrein.

De meisjes zingen t in den maneschijn In breede slingers wandlend langs de wegen, Zij roepen 't iedren donkren jongen tegen: Ik heb U hef! gij zult gelukkig zijn!

Door de open ramen luwt de lindengeur, Zoo loom en zoetjes als bemind ge treur, Dat men vertroetelt om niet te genezen.

Ik leed om u als 'k om geen ander leed, Gij mindet mij, zooals geen ander deed, Ik heb u hef! gij zult gelukkig wezen!

78