is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goud is de aadlaar in 't goud van de zon l

Over mijn schouder tuimelen zij

Dwars in den Dood; doch geen zwaardhouw voor mij,

*k Stond in 't laatste gelid van het legioen

En nu vooraan, alleen met de zon.

En de laatste patroon uit den gordelband

Ploft tusschen dooden dof in het zand.

Wie geeft mijn lippen den stervenszoen ?

Vechtend vergat ik vrouw, en woon...

Waar zijn de witte leliën,

Waar de donkere gloei van een roos in staat,

En hun geur in den nacht als een witte wolk

Langs de wemellichten van haar gelaat?

Langs elke wegrand wuifde haar hand

Zal ik haar vinden aan de overkant,

Als langs leege velden de roffel zal gaan,

En ik 't voetgetrappel niet meer zal verstaan,

Omdat geborgen binnen haar schoot

Mijn oogen zich sluiten

en is dat dan de Dood?

Nieuwe Geluiden z6

241