is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPEL

VAN

GYSBREGHT VAN AEMSTEL,

AEN

Schout, Burghemeesters, Schepens, en Raed

VAN AMSTERDAM.

De trotze Schouwburgh heft zijn spitze kap

Nu op, en gaet de starren naderen, En wellekoomt met dartel handgeklap

Al 't Raedhuis, en ons wijze Vaderen. 5 Het heiligh Raedhuis wijd den Schouwburgh in.

En wacht met zijn aendachtighe ooren, Soo vierigh, als Karthagoos koningin,

Belust het droef verslagh te hooren, Hoe Ilium van Argos werd verplet, 10 En door de torts in d' assche raeckte: Dat zoeter dan al 't Afrikaensch bancket

De tong, haer leckre zinnen smaeckte. Het nieuw tooneel drie eeuwen springt te rugh,

Om Aemstels vesten te verstooren,

4 De geheele Vroedschap.

5 Heiligh: hoog, verheven.

7 Vierigh: vurig, in groote spanning.

9 Hoe Troje door de Grieken werd veroverd. 12 Leckre: op het verhaal beluste. 14 Verstooren: verwoesten.