is toegevoegd aan je favorieten.

Plutarchus' Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

vn

•schrijver geweest — twee nadeelige gevolgen gehad.

Ten eerste heeft hij wel massa's bronnen geraadpleegd, — telkens immers deelt hij dat mede, — maar af en toe ontziet hij zich niet verhaaltjes op te disschen, die werkelijk kant noch wal raken, en geeft hij zich de moeite niet die wonderbaarlijke Zaken althans eenigermate nauwkeurig te beschrijven.

En ten tweede betrapt men hem meermalen op onnauwkeurigheden en vergissingen 1).

Voorts heeft hij niet den tijd genomen zich een apart en stijl eigen te maken, of wel: hij heeft zich om iets dergelijks nooit bekommerd. In ieder geval is in geen van zijn werken ook maar iets te vinden van hetgeen men een eigen stijl pleegt te noemen, tenzij dan dat hij zich nooit heeft ontzien ellenlange volzinnen neer te schrijven, en daarenboven zijn taal ettelijke keeren 2) dermate duister te maken, dat geen Nederlander, bij een letterlijke vertaling, eruit wijs zou kunnen worden.

Daarom ben ik wel genoodzaakt geweest, tegen mijn principe 3), niet alleen herhaaldelijk de zinnen in twee, drie, vier brokken te knippen, maar bovendien over het geheel vrij, soms zelfs geweldig vrij te vertalen.

Op enkele uitzonderingen na heb ik mij gehouden aan den tekst van Sintenis 4).

Daar de uitspraak der eigennamen 5) wat den klemtoon betreft natuurlijk moeilijkheden oplevert, heb ik gedaan a.v.: den eersten keer, dat een

*) Ik heb daar dan ook telkens op gewezen in de noten onder de vertaling. *) Slechts enkele malen hebben de afschrijvers daaraan schuld. *) Zie het maandblad De Ploeg, se jrg., no. 8. blz. 348 vlg. *) Uitgegeven bij Teubner, Leipzig.

6) Ik heb om voor mij overwegende redenen mij steeds aan de Latijnsche transscriptie gehouden.