is toegevoegd aan uw favorieten.

De dijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pastoor. „Ze redeneeren toch, dat al zulke mooie dingen en dure inrichtingen voor hen onbereikbaar zijn, en dat die alleen door de „bourgeois" kunnen betaald worden. Daarom zullen ze uw leerschool voorbij loopen en naar hun aartsvaderlijke gewoonte het land blijven bebouwen."

„Maar dan zit er niet anders op, dan ze als daglooners in één groote onderneming een goed bestaan te geven, en ze zoo aan een meer rationeele exploitatie te gewennen."

„Daarmee is ook niets te winnen. De boeren verkiezen een schraal stukje brood in een arm hutje, als ze hun eigen heide-akker mogen bebouwen, zelfs boven weelde in loondienst. Voor daglooners zijn ze niet geschikt. De afkeer voor de vroegere heerendiensten hebben ze overgedragen op alle loondiensten, waarin ze zich meestal als luie en lustelooze arbeiders doen kennen, 't Is maar voor de „heeren", rekenen ze."

„Maar door een ruim aandeel in de winst zouden ze al heel gauw leeren begrijpen, waar hun voordeel lag..."

„Och, ze zijn heusch niet geschikt voor groote ondernemingen, waar ze gereedschappen moeten bezigen, die ze nooit gekend hebben, op vaste uren moeten werken, al hun vrijheden en eigenaardig-

115

11S