is toegevoegd aan uw favorieten.

Izdubar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vinden voor de algeheele ondergang zich voltrokken had.

En, vertwijfeld, vraagde hij Heabani om raad.

De misboreling stond neven hem in de groote troonzaal, waar hij in zijn zetel zat, en zij waren beide, groot, daar hoog en eenzaam.

— Heabani, vraagde bij dringend, alles wil ik doen en wagen, zoo het de stad te redden vermag, maar zeg mij, waarheen, tot wie ik mij wenden moet om hulpe te vragen en uitkomst te verwachten. Diep voel ik in mij knagen de schuld en het donker berouw, die mijne ziel doorwroeten. Waarom verstiet ik zoo snel Istar, de zuster mijner eigene vrouwe? Want al kwam zij tot mij in eene hef de, door een verlangen gedreven, dat goed, noch godegelijk mij kon schijnen, toch draagt al wat zich in liefde's mantel hult een gouden hartekern, die wij niet verachten, noch versmaden mogen. Vraagde onder het mom van wellustteederheden, waarmee je mij te verwinnen poogde, Istar, misschien je ziel, zoekende, naar de mijne, zooals al zielsgedachten, huivervol dwalende, vereenzamend in afgronden van haat en onstilbaar verlangen, vereenigd te worden toch verlangen, geen band ontziende, waarmêe zij zelve in het alhuwelijk, zich eenmaal mede omsluiten willen?

122