is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 17a —

omvang der beweging dan het aantal bestaande c. v.n, dat door concentratie kan afnemen, terwijl daarentegen de beweging hierdoor versterkt wordt.

Zoo vermeldt het Armuaire du Mouvement Coopératif International 1913 voor Nederland:

Coop. d'économie. 1901. 1903. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.

Soc. de consom-

mation 78 89 103 114 132 145 157 171 183

Boulangeries

coop. 48 55 63 70 76 83 84 88 93

Div. ass. d'achats en commun 44 45 57 60 60 65 70 73 76

Total 170 189 332 244 258 292 311 331 352

Deze opgave is vermoedelijk te hoog, zooals ook blijkt uit het cijfer van 386 „sociétés de consommateurs", dat een andere tabel in dezelfde uitgave geeft voor einde 1910. Meer betrouwbaar lijken mij de opgaven van het Annuaire International de Statistique 1), hetwelk aangeeft, dat hier te lande bestonden in :

1910 223 v.vn. 1913 285

1911 240 1914 240

1912 270 1915 327

voigens opgaven van net Handelsregister telde ons land in 1923 413 c.v.n *). Aangaande het aantal leden en den omzet zijn geen goede cijfers bekend, waardoor een vergelijking van den omzet per lid met die in andere landen ook achterwege moet blijven *).

Wel kunnen de omzetten der coöperatieve groothandelsvereenigingen voor enkele landen per hoofd der bevolking berekend wor-

*) Publié par 1'Office permanent de I'Institut Intern, de Stat. VTJ. 1020. bl. 208.

') Maandschr. Centr. Bur. v. d. Stat. 30 Nov. 1933, bl. 1340. •) Aangezien de jaarverslagen van zeer vele C.V.V". niet ter beschikking waren, konden uit die bron deze gegevens ook niet geput worden.