is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal Waarde eigen- Omzet '

aanee- Omzet Bevolking D hoofd omge-

Coöp. Groothandelsvereen. in:1) Jaren. , f productie *\I . rekend

sloten (x 1000) (xiooo) der be-

CV». (X loco) volking. paritót

Nederland 1913 133 ƒ 4*561 ƒ 125 6.213 / 0.73 / 0.73

1919 36I „ II.126 „ 386 6.83I „ I.63 „ I.63

1920 385 I I4.6l3 ? 6.865 » 2.13 M 2.13

Duitschland 1913 807 M. 154.047 M. 11.077 67.390 M. 2.29 —

1919 979 „ 352.698 „ 28.681 59.856 „ 5.89 —

Zwitserland1) 19x3 387 Fr. 44.400 Fr. 141 3*863 Fr. 1149 „ 5.52

1919 476 „ 14x442 „ 1429 3.869 „ 36.55 „ 17.54

Engeland en Wales 1913 xi68 £ 31.372 £ 7.634 36.606 0/17/2 „1040

1919 1209 | 89.349 » 26.152 36.800 2/ 8/7 „ 2940

1920 1222 „ 105440 „ 33.693 37*524 2/16/2 „33.98 Schotland 1913 268 „ 8.964 „ 2.672 4.728 1/18/— „ 22.99

1919 266 I 24.773 » 7*824 4.820 5/ 2/10 „ 62.21

1920 272 „ 29.550 „ 9437 4.864 6/ 1/7 „73.56

I

M

•*a I

*) Annuaire Internat, de Statisn'que t.a.p.; Apercu annuel de la démographie des divers pays du monde. Publié par 1'Office permanent de 1'Institut Intern, de Stat. 1923; The People's Yearbook. Voor Frankrijk ontbreken de opgaven, evenzoo die over 1930 voor Duitschland en Zwitserland.

*) Cijfers zijn slechts gegeven van de V. S. K. te Bazel, die van Zürich (omvattend in 1915 34 v.v.n) ontbreken.