is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der duizend vragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

zijn: t. het getal duizend der vragen, 2. de keuze uit drie H. Schriften, Taurat èn Zabür èn Indjll, 3. de zevenhonderd Joden ; alle drie komen in de Maleische redacties trouw terug '). Over de beteekenis van duizend spraken wij reeds2); de toevoeging van Zabür en Indjll moge op rekening van schijngeleerdheid worden geschreven, die de beide andere kitab's niet wenschte te vergeten; wat het getal zevenhonderd betreft, hier valt te denken aan de zucht tot vergrooting, die de legende over Mohammed kenmerkt: was Müsa van zeventig Joden vergezeld *), Mohammed kon het niet beneden de zevenhonderd stellen *).

Op de inleiding volgt een tekst die, als men vorm en inhoud der betrekkelijk éénvormige Arabische redacties in het hoofd heeft, een onverwacht schouwspel geeft te zien. De overoude volgorde der vragen is verlaten voor eene nieuwe, waarin echter weinig systeem valt te ontdekken. Terwijl de behandelde onderwerpen vrijwel dezelfde zijn gebleven, luiden de antwoorden op bepaalde vragen dikwijls gansch anders. Vóór wij onze conclusies trekken, oordeele men zelf:

Op eene korte vraag van cAbd Allah beschrijft de Profeet eerst uitvoerig de zeven tabakat der hemelen en al hun heer: elke Hemel is uit een ander edelgesteente geformeerd, heeft zijn' eigen naam, zijn' eigen dhikr, zijn' eigen mihtars); daarop volgt eene beschrijving van de zeven Aarden, hare namen, hare bewoners 6), van de acht Paradijzen, van de zeven Hellen T). De namen der Aarden zijn half Arabisch, half Perzisch; de acht Paradijzen heeten ^^r>

1) mal.Tekst,blz. \: o %• \r. 2) Hiervoor, blz. 55 vlg..

3) Mal. Tekst, blz. \r.

4) Zeventig en veelvouden van zeventig beteekenen dikwijls niet anders dan: een groot getal. Zoo reeds in het O. TM l>ijv. Gen. 50 v. 3, Jes. 23 v. 15, Jer. 25 v. ii; in den Koran, nl. Kor. 9 v. 81 (blijkbaar onder Christelijken invloed, vgl. Matth. 18 v. 22); in de canonieke Traditie, bijv.: het Helsche vuur is zeventig maal zoo heet als het aardsche vuur (Al Bukh., Kit. Bad1 al Khalk, B. 10), 70.000 óf 700.000 van Mohammeds Gemeente zullen het Paradijs betreden (Al Bukh., t. a. p., B. 8), 70.000 Engelen doen dagelijks salat in al Bait al Afa'mUr (Al Bukh., t. a. p. B. 6), enz. Van het getal 70.000 is in het Perzische en in het Maleische „Boek der Duizend Vragen" een ruim gebruik gemaakt; zie Mal. Tekst, passim.

5) Hs. Berl. fol. 106. 6) Hs. Berl. fol. 108a. 7) Hs. Berl. fol. 108b.