is toegevoegd aan uw favorieten.

De candidatuur-Hohenzollern

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Het aannemen van de candidatuur door den erfprins was inderdaad bekend geworden te Madrid. Merciek, de Fransche gezant, stuurde hiervan onmiddellijk bericht naar Parijs. Gramont interpelleerde de Pruisische regeering te Berlijn. Het conflict tusschen Frankrijk en Pruisen was geboren.

Het ligt buiten mijn bestek verder op dit conflict in te gaan, want dan betreed ik het terrein der gevolgen van de candidatuur-Hohenzollern.

Hier zij alleen even eraan herinnerd, dat Frankrijk onmiddellijk een scherpen toon aansloeg, toen de candidatuur officieel bekend werd; dat de erfprins ervan afzag, toen een Fransch-Pruisische oorlog dreigde, en dat tenslotte die oorlog toch uitbrak, toen de Koning van Pruisen weigerde den eisch der Fransche regeering in te willigen om zich te verplichten, nooit meer zijn toestemming tot de candidatuur te geven, wanneer de Hohenzollerns daarop terug mochten willen komen, en Bismarck hiervan kennis gaf door de publicatie van het vermaarde „telegram uit Ems".