is toegevoegd aan uw favorieten.

The dawn of juvenile literature in England

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THE DAWN OF JUVENILE LITERATURE IN ENGLAND

ACADEMIES PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OP GEZAG VAN DE RECTOR-MAGNIFICUS Dr O. M. LANZ, HOOGLEERAAR IN DE FAKULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGER IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP MAANDAG 30 MAART 1925 DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR

GESIENA ANDREjE

geboren tb zuidhorn (groningen)

H. J. PARIS

AMSTERDAM — MCMXXV