Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich inspanden om hem te evenaren. Er heeft daar toen een merkwaardigen kampioenenkweek plaats gehad. Daar, in de heerlijke omgeving van de duinen, werd zeer serieus geoefend en in slechts enkele jaren brachten genoemde renners het tot een zeer groote hoogte, welke echter voor hen zelf nog verborgen bleef. Eerst later, na den oorlog, zou tot hun eigen verrassing blijken, dat zij tot de allerbeste renners van de wereld behoorden. Merkwaardig was, dat dit groepje tot vollen bloei kwam, juist op het moment dat de Nederlandsche wielersport nog dieper zakte.

Buiten Scheveningen (en Scheveningen kon toch waarlijk niet de geheele wielersport vertegenwoordigen) was het in Holland de dood in den pot. Buiten eenige clandestiene wegwedstrijden en de baanwedstrijden te Amsterdam en Scheveningen, viel er niets noemenswaardigs voor en het zoogenaamde „standingsproces", namelijk dat de wielersport louter elementen uit de volksklasse trok, begon zich meer en meer te voltrekken.

In dit verband zij opgemerkt, dat het feit dat Jhr. G. Bosch van Drakestem tot de wielrenners behoorde, van bijzondere beteekenis is geweest voor de Nederlandsche wielersport en dit temeer nog, waar hij door zijn prestaties steeds de aandacht der menigte bleef trekken.

In de groote internationale ontmoetingen, de allergrootste dan wel te verstaan, is hij nooit fortuinlijk geweest; integendeel. Met diverse tegenslagen had hij daarbij te kampen. Wij zouden daar tal van voorbeelden van kunnen noemen, doch dit zou ons te Wijdloopig doen worden.

Slechts willen wij vermelden, dat toen in 1914 Bailey professional was geworden en toen bij de wereldkampioenschappen te Kopenhagen, op grond van het verloop van een inleidenden wedstrijd, reeds zoo goed als zeker vaststond, dat het wereldkampioenschap voor Bosch zou zijn, een regenbui oorzaak was, dat de beslissende ritten tot den volgenden dag moesten worden verschoven. Doch juist dien volgenden dag moesten de wedstrijden, wegens het uitbreken van den oorlog, worden afgelast. Een haastige vlucht ontstond om nog veilig thuis te komen.

De Amsterdammer Cornelis Blekemolen trof het gunstiger. Hij startte in het werelkampioenschap voor amateurs achter motoren over 100 K.M. Die wedstrijd kon nog juist gehouden worden en het was Blekemolen, die tot groote vreugde van heel Holland dit wereldkampioenschap won en daarbij den veelvoudigen Engelschen wereldkampioen Meredith onttroonde.

Het was dus precies na elf jaar (Dickentman) dat Nederland weer

145

Sportboek 10

145

Sluiten