is toegevoegd aan je favorieten.

Genève 1923 en Cecil's weg naar internationalen vrede en ontwapening (nadere oproep omtrent het verdrag tot wederkeerigen bijstand met vervolg van het geschiedkundig overzicht)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENEVE 1923 EN CECIL'S WEG NAAR INTERNATIONALEN VREDE

EN ONTWAPENING

(NADERE OPROEP OMTRENT HET VERDRAG TOT WEDERKEERIGEN BIJSTAND MET VERVOLG VAN HET GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT)

N. V. BOEKHANDEL v/H w. P. VAN STOCKUM & ZOON 's-GRAVENHAGE 1924