Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN VAN Dr. G. KALFF

(1856-1923)

BESCHREVEN DOOR

zijn zoon

„Moeilijker wordt de taak van den biograaf waar hij tracht iemand van een vorig geslacht in zijn leven en werken te schetsen. Reeds van onze ouders en hunne tijdgenooten worden wij gescheiden door eene diepe kloof, waarover liefde en sympathie wel menige brug kunnen slaan, doch die desniettemin blijft gapen. Dat onze gevoelens, onze meeningen, onze smaken in menig opzicht verschillen van die onzer ouders en hunner tijdgenooten, beseffen wij gewoonlijk wel en zij nog beter; doch door welke oorzaken al dat verschil ontstaan is, blijft grootendeels verborgen voor hen en voor ons; hier ziet de nakomeling scherper dan de tijdgenoot."

Vondels Leven. (Inleiding).

BIJ J. B. WOLTERS' U. M. - GRONINGEN, DEN HAAG, 1924

Sluiten