Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

ELFDE LES.

Het gebruik van de vierde-naamvals-» is in 't Esperanto veelvoudig. Bepalingen met een voorzetsel kan men transformeeren in bepalingen zonder voorzetsel, waarbij dan de n hetzelve vervangt. Dit mag altijd onder één uitdrukkelijke voorwaarde: dat de duidelijkheid er niet onder Indt.

Zulks wordt in 't Esperanto dikwijls toegepast bij bepalinge n van tijd en hoeveelheid:

Die bepalingen van tijd worden onderscheiden in:

a. bepalingen, die een tijdsduur aangeven (met het voorzetsel dum).

b. bepalingen die een tijdstip aangeven (met het voorzetsel en en jé).

Tijdsduur:

Ik woonde (gedurende) drie jaren in Parijs = Mi logis dum tri jaroj en Parizo = Mi logis tri jarojn en Parizo.

Hij wachtte (gedurende) drie uren = Li atendis dum tri horoj, = Li atendis tri horojn.

Tijdstip:

Hij kwam om drie uur = Li venis je la tria horo = Li venis la trian harem.

Hij vertrok (op) de derde Juli = Li foriris je la tria (tago) de Julio = Li foriris la trian tagon de Julio.

Bij kwam in het begin van de winter = Li venis en la komenco de la vintro = Li venis la komencon de la vintro.

De bepalingen van hoeveelheid kunnen zijn: bepalingen van maat, prijs en gewicht.

Sluiten