Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

Andere voorbeelden:

Hij vertelde, dat hij in Amerika geweest was == Li rakontis, ke li estas estinta en Amèriko.

De man vroeg, of dat de juiste weg was naar Amsterdam = La viro demandis, êu tin estas la gusta vojo al Amsterdamo.

Moeilijker gevallen doen zich voor bij het vertalen van bijzinnen in de toekomende en verleden toekomende tijd.

a. Toekomende tijd (onvolt.).

Hij belooft, dat hij betaalt = Hij belooft, dat hij zal betalen = Li promesas, ke li pagos.

Hij hoopt, dat hij wint = Hij hoopt, dat hij zal winnen = Li esperas, ke li gajnos.

In deze zinnen gebruiken we vaak in de Nederlandsche tekst de onvolt. teg. tijd, terwijl de onv. toekomende tijd, bedoeld is. Dan moet ook naar de juiste beteekenis vertaald worden: Hij belooft, dat hij betaalt = Hij belopft: ik zal betalen.

Hij hoopt, dat hij wint = Hij hoopt: ik zal winnen.

b. Verleden toekomende tijd (onvolt.).

Wanneer in de genoemde voorbeelden de hoofdzin in de onv. verleden tijd staat, verandert de bijzin en komt in de verl. toek. tijd, gevormd met de verleden tijd van zullen.

Hij beloofde, dat hij betalen zou.

Hij hoopte, dat hij winnen zou.

Foutieve vertaling dezer zinnen komt zeer vaak voor, als:

Li promesis, ke li pagus (foutief). Li esperis, ke li gajnus ( „ ).

De beide Nederlandsche zinnen beteekenen toch:

Hij beloofde: ik zal betalen. Hij hoopte : ik zal winnen.

Sluiten