Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST

onbewogen = senmova blanke == blanka

den = pino slap = malstrece

top = pinto mast = masto

staken = cesi welk een = kia

fluisteren = flustri houden voor... = rigardi kiel

gansche = tuta wel niet eens = ne iam

schepping = universo stoute = vidfrapanta

waarnaar = kion kleur == koloro

wraarop = je kio waarmede = per kiuj

sabbatsrust = sabatripozo landschap = pejzago

natuur == naturo Italië = Italujo

als (of) = kvazaü voorstellen = prezenti

glans = brilo ongeloof = nekredo

zalig = felicega genezen = konverti

waaruit = el kiu fluweel = veluro

nu en dan = de tempo al wonderbare = mira

tempo omgeven = cirkaüi

geroep = vocbruo boven-

welluidend = bonsone natuurlijk = supernatura

zacht = dolêe klaarheid = heleco

klinken = soni scherpte == akreco

verderop = pli malproksime lijn = linio

bassin = baseno omtrek = konturo

ring = rondo verheerlijkte = plirava

waarover = super kiuj gezicht = aspekto

fijne = delikata herinneren = memorigi

sluier = vualo golf = golfo

hangen = pendi verzekeren = certigi

besluiten = enfermi • dame = sinjorino

ongerimpeld = sensulke staren = fikse rigard

weerkaatsen = reflekti totdat = gis kiam

gloed = ardo vale = senkolora

karmozijn = karmezino duisternis = mallomo

kim = horizonto vredig = pace

zeil = velo wegsterft = perdigi

189

Sluiten