Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJN EERSTE SCHOOLJAAR

De meisjesschool in Beverwijk werd door mijn ouders uitgekozen om voor mij die mogelijkheden te openen; Velsen, onze woonplaats, bezat zulk een instituut niet, en de dorpsschool genoot geen al te goede reputatie, vooral wat pet gehalte der leerlingen betreft: de kinderen lier polderwerkers, hier nog gebleven uit den lijd toen het Noordzeekanaal — het jaar te voren geopend — werd gegraven, hadden niet onverdiend den naam van ruwe klanten te zijn, en „de Hei", een buurtschap tusschen Velsen en wat later IJmuiden zou worden, was een oord van verschrikking, waar vecht- en moordpartijen, vloeken en dronkenschap dagelijks voorkwamen.

Ook de „Heiers" zonden hunne kinderen paar de dorpsschool en importeerden er op die manier iets van den geest, welke onder hen leefde, een geest, die de dorpsnotabelen en fatsoenlijke burgers met schrik en angst vervulde. Ook wij kinderen deelden in dien angst, gevoed door geheimzinnige verhalen over wat zich afspeelde op de Hei; mijn kameraadjes, die op de dorpsschool gingen, deden vaak schrikkelijke verhalen, hoe de Hei-jongens vloekten op school en de „nette" kinderen plaagden, als zij er even kans toe zagen. Zoo werd de dorpsschool ongeschikt geacht om iets tot mijn opvoeding bij te dragen.

Onze Mei 6

81

Sluiten