Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleven, dat het kwaad onveranderd het kwaad blijft", zuchtte hij als ze hem wilde troosten! Maar hij verzweeg, hoe hij vreesde, dat Katels zonde zooals zijn ziekte, tot een bestendiging was gekomen zonder te genezen. En genezen moest zij immers, als ze in plaats van het aardsche geluk het ware zielsgeluk mocht vinden en daarna de eeuwige zaligheid, waarvoor hij zijn leven ten offer bracht.

In de lange trage uren van zijn eenzaamheid, wentelde Laurik die gedachten om en om, zooals hij de hennepvezels draaide tusschen zijn vingers. Totdat weer het bange verwijt begon te knagen, dat hij, gewennend aan het lijden, niet genoeg leed tot uitdelging van Katels schuld, en hij hunkerde naar de wreede zelffoltering om opnieuw in Kergarious bosschen rond te dolen, en nogeens den schijn van haar wezen, den klank van haar stem en den glans van haar blik op te vangen, zooals dien wintermorgen, toen hij in zijn smartelijke vervoering bij dat weerzien, zich zelf haast aan haar verraden had.

Dat niet opnieuw de honden op hem losgelaten zouden worden, zooals den tweeden zomer toen de torenwachter zijn schim langs de burchtmuren had zien glijden, sloop de malord aldoor schuwer en voorzichtiger tusschen de stammen, en verborg zich in de diepste schuilhoeken vanwaar hij toch poort, brug en wegen kon overzien. Maar het leek wel, zomer na zomer, of Katel zich opzettelijk niet buiten den burcht vertoonde, al duurde daarbinnen haar leven onveranderd voort zooals het begonnen was.

177

Sluiten