is toegevoegd aan je favorieten.

Het verwijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

DE oude vrouw zit aan het venster. Het is in een oude kamer, in een oude stad. De kamer is nog juist zoo als toen zij er als kind in speelde, zij is haar overgedragen toen zij een huisgezin kreeg, zij heeft er haar moeder in gekoesterd, zij heeft er haar kind gebaard en haar man zien sterven, zij heeft ze overgedragen aan haar dochter toen die een huisgezin kreeg, — en altijd bleef het leven eender, tusschen de polen van liefde en dood. Het leven wordt zeer lang op deze wijze, het wordt een reeks van aldoor eendere levens, bij het blijvend dagelijksche alleen door de natuurwetten gedeeld. Haar vader had een kleine, matig-bloeiende zaak en die is voortgezet door haar echtgenoot, en die is voortgezet door haar schoonzoon tot op dezen dag. Terugkeer van altijd dezelfde bewegingen, van dezelfde menschen en dezelfde gesprekken, die met haar leven verweven waren als het carrillongespeel van den toren, en het dagelijksch brood dat in de middagzon verschijnt op den disch.

De kamer heeft nog een schouw, waarin de potkachel gloeit binnen de wanden van Delftsch-blauwe

3