is toegevoegd aan uw favorieten.

Innerlijke kosmologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX.

EEN WERELD IN WORDING.

ADAT we de krachten en weerstanden in de Ruimte en in een Wezen behandeld hebben, kunnen we pogen, ons eene schematische voorstelling

van dit wordingsproces te vormen.

Evenals bij het ontstaan van een wezen het de, — aan dat wezen ten grondslag liggende — Gedachte is, die uit de „Wereld der Gedachte" (de Mentale Wereld) trapsgewijze neerdaalt (d.w.z.: zich kleedt) in steeds volmaaktere of dichtere materie, doordat ze die atomen, welke met den aard dier Gedachte overeenstemmen, tot zich trekt en in zich vastlegt, zoo trekt ook de Kosmische Gedachte de met haar wezen overeenkomende oerstof uit de Ruimte tot zich en hult zich daarin. In de Theosophie geeft men aan die verschillende gebieden van ijlere stof verschillende namen en spreekt men van de Mentale en de Astrale gebieden of werelden, die de Gedachte heeft te passeeren, en zich te kleeden, alvorens zij dit in "t gebied der grove stof kan doen.

In 't kort kunnen wij dus — als wij deze gebieden en talrijke ondergebieden in één woord samenvatten — zeggen: de Kosmische Gedachte bouwt zkh eene Matrix of Moedervorm uit den Ether der Ruimte. We hebben dit reeds vroeger vergeleken met een kristallisatie-proces.

Deze Matrix, welke voor het helderziende oog waarneembaar is, willen we hier kortweg de Aura

201